Wisards integritetspolicy

Introduktion

Våra webbplatsbesökare (wisard.app) och appanvändares (Wisard) integritet är väldigt viktig för oss, och vi är fast beslutna att skydda den. Denna policy förklarar vilken typ av data som samlas in och hur den används.

För att samla statistik om webbplatsbesök och appanvändning används TelemetryDECK.

För att hantera mejllista och distribuera mejl används Mailerlite.

När appen Wisard tar emot användare kommer detta dokument att uppdateras med vad som samlas in via appen Wisard.

Insamling av information

TelemetryDECK sparar ingen personligt identifierbar information.

För att vara med på mejllistan behöver du dela med dig av din mejladress. Det är frivilligt att dela med sig av ytterligare information som kan efterfrågas i mejl till mejllistan.

Användning av insamlad information

De anonymiserade uppgifterna som samlas in med hjälp av TelemetryDECK används för att få statistik över webbplatsbesök och appanvändning för att göra generella förbättringar av marknadsföring och appen Wisard.

Mejladressen som du uppger för att vara med på mejllistan används till:

 1. att skicka mejl som du specifikt har begärt;
 2. att skicka nyhetsbrev via mejl till dig (du kan informera oss när som helst om du inte längre behöver nyhetsbrevet);

Eventuell ytterligare information som du delar med dig via mejllistan används till:

 1. att anpassa kommunikationen i nyhetsbreven;
 2. att rangordna kölistan till appen Wisard;
 3. att skapa statistik över våra användare.

Vi kommer inte att överlämna någon information till tredje part för deras eller någon annan tredje parts direkta marknadsföring.

Utlämning av personlig information

Vi kan utlämna din personliga information:

 1. i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
 2. i samband med pågående eller framtida domstolsförfaranden;
 3. för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken);
 4. till köparen (eller den blivande köparen) av alla företag eller tillgångar som vi är i process (eller överväger) att sälja; och
 5. till alla personer som vi rimligen anser att kan begära av domstol eller annan behörig myndighet att vi lämnar ut den personliga informationen om, enligt vår rimliga mening, en sådan domstol eller myndighet rimligen skulle kunna beordra att vi utlämnar den personliga informationen.

Vi kommer inte att lämna ut din personliga information till tredje part förutom i de fall som anges i denna policy.

Internationell dataöverföring

Både Mailerlite och TelemetryDECK har sina servrar inom EU och ingen data kommer föras över till något land utanför EU.

Din personliga informations säkerhet

 1. Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.
 2. Vi kommer att lagra all personlig information som du tillhandahåller på säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar.
 3. Du medger att informationsöverföring via internet i sig är osäkert, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas via internet.

Ändringar

Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår webbplats. Du bör kontrollera denna sida emellanåt för att se till att du förstår eventuella ändringar i denna policy. Vi kan meddela dig om ändringar av denna policy via mejl.

Dina rättigheter

Du kan avregistrera dig och ta bort all sparad information i Mailerlite via en länk som finns i varje mejl som skickas via det verktyget.

Vi kan undanhålla den personliga information som du begär enligt vad som tillåts enligt lag.

Tredje parts hemsidor

Vår hemsida innehåller hyperlänkar till tredje parts hemsidor. Vi har ingen kontroll över, och är inte ansvariga för, tredje parters sekretesspolicyer och praxis.

Uppdatering av information

Om du behöver uppdatera informationen som är sparad om dig i Mailerlite finns det en länk i varje mejl som skickas via det verktyget.

Kakor

Vår webbplats använder inte kakor.

Kontakt

Om du har några frågor eller vill veta mer om vad som finns sparat om dig, mejla frida@wisard.app.

logo

© Copyright 2023. All Rights Reserved.